Skip to main content

Dosya Sistemleri

Dosya içinde veri saklayan bellekteki bir alandır.

Dosya oluşturma = Belleğin bir alanını sınırlandırma demektir(çerçeveyi çizmek).

Özellikleri?

İsim, tür, boyut, yetkilendirme, adresi, kullanıcısı

  • Hangilerini değiştirirsek dosya bozulmaz? İsim,yetkilendirme
  • Hangileri verinin özellikleridir? Türü,boyutu

Neden Dosya Sistemlerine Gereksinim Var?

  • Veri saklamak, kaydetme

Devamını Oku

Bellek Yönetimi – Sayfalama

Yukarıdaki şekilde daha önceden 400‐500 fiziksel adresleri (physical address) arasında yer alan 2. işlem (process 2) kaldırılmış ve oluşan boşluğa, 2. işlemden daha az yer kaplayan 4. İşlem yerleştirilmiştir. 2. işlem 100, 4. işlem ise 75 boyutunda olduğu için 25 boyutunda bir boşluk oluşmuştur.

Çözüm olarak sayfalama (paging) kullanılabilir.

  • Sayfalama çözümünde hafız

Devamını Oku

BELLEK YÖNETİMİ

Bellek Nedir ?

Veri arkadaki organizasyona bellek sayesinde yerleşir(hem yazılımı hem donanımı ilgilendirir).

Adresleri vardır.

Çekmece veya gözlerden oluşur.

Bu çekmecelerin boyutlarının belirlenmesi, boş olanların boyutlarının takip edilebilmesi, fragmantasyon(boşlukların azaltılması), boşlukların birleştirilebilmesi, gerekli olduğu kadar bellek ayrılabilmesi b…

Devamını Oku

SANAL BELLEK

Sanal bellek, fiziksel belleğin görünürdeki miktarını arttırarak uygulama programına (izlence) fiziksel belleğin boyutundan bağımsız ve sürekli bellek alanı sağlayan bilgisayar tekniğidir.

Neden Sanal Bellek Kullanılır ?

  • Programların konumlandırılması, belleğin programlar arasında etkin ve güvenli bir şekilde paylaşılması.
  • Sınırlı boyuta sahip ana belleğin prog

Devamını Oku