Skip to main content

Dosya Sistemleri

Dosya içinde veri saklayan bellekteki bir alandır. Dosya oluşturma = Belleğin bir alanını sınırlandırma demektir(çerçeveyi çizmek). Özellikleri? İsim, tür, boyut, yetkilendirme, adresi, kullanıcısı Hangilerini değiştirirsek dosya bozulmaz? İsim,yetkilendirme Hangileri verinin özellikleridir? Türü,boyutu Neden Dosya Sistemlerine Gereksinim Var? Veri saklamak, kaydetmek, rahatça erişebilmek için Multiprocessing olduğu için (file, memory, process management hepsinin cevabı aynı) İsimlendirme Her […]

Devamını Oku

Bellek Yönetimi – Sayfalama

Yukarıdaki şekilde daha önceden 400‐500 fiziksel adresleri (physical address) arasında yer alan 2. işlem (process 2) kaldırılmış ve oluşan boşluğa, 2. işlemden daha az yer kaplayan 4. İşlem yerleştirilmiştir. 2. işlem 100, 4. işlem ise 75 boyutunda olduğu için 25 boyutunda bir boşluk oluşmuştur. Çözüm olarak sayfalama (paging) kullanılabilir. Sayfalama çözümünde hafıza (RAM) basitçe sayfa […]

Devamını Oku

BELLEK YÖNETİMİ

Bellek Nedir ? Veri arkadaki organizasyona bellek sayesinde yerleşir(hem yazılımı hem donanımı ilgilendirir). Adresleri vardır. Çekmece veya gözlerden oluşur. Bu çekmecelerin boyutlarının belirlenmesi, boş olanların boyutlarının takip edilebilmesi, fragmantasyon(boşlukların azaltılması), boşlukların birleştirilebilmesi, gerekli olduğu kadar bellek ayrılabilmesi bellek yönetimi kapsamındadır. Bütün bu işlemlerde en ufak bir verimlilik bütün programların performansına etki eder. Belleği efektif kullanmak […]

Devamını Oku

SANAL BELLEK

Sanal bellek, fiziksel belleğin görünürdeki miktarını arttırarak uygulama programına (izlence) fiziksel belleğin boyutundan bağımsız ve sürekli bellek alanı sağlayan bilgisayar tekniğidir. Neden Sanal Bellek Kullanılır ? Programların konumlandırılması, belleğin programlar arasında etkin ve güvenli bir şekilde paylaşılması. Sınırlı boyuta sahip ana belleğin programlama ve kullanım açısından yaratacağı güçlükleri aşmak. Eski işletim sistemlerinde ihtiyaç olmadığından kullanılmaz. […]

Devamını Oku

C’de Fonksiyon Oluşturma

En önemli konulardan biri olan fonksiyon oluşturma bütün yazılım dillerinde vazgeçilmezdir. Çünkü bir işi fonksiyonlarla yaparsak bir hata ile karşılaştığımızda gidip sadece ilgili fonksiyonu düzeltmemiz yeterli olucaktır. Hem kod karmaşıklıktan kurtulur hem de güncelleme işlemleriniz daha kolay hale gelir. Bu şekilde kodun bir yerini düzelteyim derken başka bir yerini bozdum sözlerine yer vermemiş olursunuz. Aşağıda […]

Devamını Oku